Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Zálužie

Základné údaje
Leží v J časti Nitrianskej pahorkatiny, 11 km Z od Nitry. Archeologické nálezy sú zo st. doby kamennej, sídlisko z neolitu (želiezovská skupina), sídlisko zo st. doby bronzovej a sídliskové nálezy z 12. a 13. stor. Obec je písomne doložená v r. 1261 pod menom Wylak. Neskoršie názvy obce boli Ulak, Ujlak. V 13. a 14. stor. bola majetkom drobných zemanov. Ujlacká farnosť bola zriadená v r. 1332. V roku 1526 dostala obec od panovníka Ľudovíta II tržné výsady, oslobodenie od všetkých platieb a mýta, a stala sa zemepánskym mestečkom. V r. 1530 a 1599 ju vypálili Turci. V 1. pol. 17 stor. malú pevnosť v obci zbúrali Bethlenovi povstalci. Turzovci zaviedli reformáciu. Od r. 1646 sa obec stala majetkom Hlohoveckého panstva, neskôr Forgáchovcov a Eszterházyovcov. V r. 1694 sa vlastníkmi stali aj Užovičovci. Trhové a jarmočné právo bolo obnovené v r. 1735. Po dvoch morových epidémiách v r. 1710 a 1739 obec osídlili Moravania. V 18. stor. Grassalkovichovci chovali ovce a Forgáchovci postavili kaštieľ a prevádzkovali likérku. Zač. 20. stor. patril veľkostatok Eszterházyovcom. JRD vzniklo v r. 1950. V obci je psychiatrická liečebňa. Klasicistický rím. kat. kostol Všetkých svätých z r. 1848 je postavený na mieste pôvodného z r. 1788, ktorý zničil požiar.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť