Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lovčica - Trubín

Základné údaje
Leží v severozáp. časti Žiarskej kotliny v doline Trubínskeho potoka. V chotári obce vyviera tzv. kyselka. Obec vznikla zlúčením obcí Lovčica a Trubín v r. 1971. Lovčica sa písomne spomína v r. 1487 (Kissloka) ako majetok ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1776 banskobystrického biskupstva. V 16. stor. obec napadli Turci. V r. 1746 v obci pracovala valcha na spracovanie súkna. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., prácou v lesoch a furmankou. Neskorobarok. kaplnka z konca 18. stor. bola obnovená v r. 1893. V obci sa narodil kňaz Jur Koza - Matejov (1884 - 1973) - publicista. Trubín sa ako starý majetok ostrihomského arcibiskupstva písomne uvádza r. 1487 (Turbius), r. 1776 prešiel do majetku banskobystrického biskupstva. Obyv. trpelo v 16. stor. tureckými nájazdmi, v 17. stor. stavovskými povstaniami. V 19. stor. zachvátilo obec niekoľko požiarov. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. Pôvodne got. kostol Márie Magdalény sa už v r. 1487 uvádza ako starý. Kaplnka najsv. Trojice pochádza z r. 1723. Udalosti 2. svet. vojny pripomína náhrobník 17 padlých partizánov a vojakov. V obci pôsobil K. Bielek (1857 - 1936) - pedagóg, publicista a Jozef Kačka (1865 - 1938) - publicista.
M. č.: lovčica, trubín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť