Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vyšný Čaj

Základné údaje
Leží v juhových. časti Košickej kotliny na pravej strane Olšavy. Chotár na treťohorných usadeninách je prevažne v pahorkatine prechádzajúcej na vých. do nivy. Na jeho sev. okraji je úzky pás lesa. Má hnedozeme. Obec bola osídlená už v praveku - sídliskové nálezy z doby hallštattskej a rímskej, slovan. sídlisko z 9. - 10. stor. Vyvinula sa v chotári obce Nižný Čaj. Pôvodne mala názov Čavoj, ktorý bol slovan. pôvodu. Patrila panstvu Trstené pri Hornáde. Prvá písomná zmienka je z r.1332 - 1335. R. 1427 mala 13 port, r. 1553 5 port. V priebehu stredoveku bola pretrhnutá kontinuita pôvodného slovenského obyv. V 2. pol. 16. stor. sa v obci ujala reformácia. R. 1630 odviedla deviatok pol porty od gazdov a štvrť porty od želiarov. Na rozhraní 17. a 18. stor. došlo k značnému vyľudneniu, r. 1715 mala 4, r. 1720 2 domácnosti, r. 1828 39 domov a 280 obyv. Bola to poľnohosp. obec. V r. 1938 - 1945 pripojená k Maďarsku. Kostol ref. z konca 18. stor., veža z 2. pol. 19. stor. Kostol rím. kat. z r. 1951 a nový rím. kat. z r. 1999. Filiálka rím. kat. far. úradu v Ruskove. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť