Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horná Lehota

Základné údaje
Leží v doline rieky Oravy, chotár sa rozprestiera v Oravskej vrchovine a Oravskej Magure. Obec sa spomína v r. 1420, patrila Oravskému hradu. V r. 1587 J. Thurzo daroval Hornú Lehotu J. Abaffymu za verné služby a stala sa zemianskou dedinou. V 16. stor. dali Abaffyovci postaviť rodinný kostolík sv. Trojice, opravený bol v r. 1688-1691 a v 18. stor. barokizovaný. Fr. Abaffy, popredný uhorský slobodomurár, podnecoval vzburu sedliakov pod vedením richtára M. Chomisteka v r. 1774, sympatizoval s francúzskymi jakobínmi, zapojil sa do tzv. Martanovičovho sprisahania. V r. 1797 dedina vyhorela, v r. 1813 si povodeň (storočná voda) vyžiadala ľudské obete. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom, hrnčiarstvom, tkáčstvom, výšivkárstvom. V r. 1892-1923 Abaffyovci rozpredali pôdu roľníkom, predali kaštieľ a vysťahovali sa do Maďarska. V obci bola píla, mlyn, potravné družstvo, v r. 1871-1919 Hornolehotský obvodný notársky úrad. Urbár založili v r. 1865. V r. 1908 zhorelo 21 domov. Pamätihodnosti: kamenné kríže na cintoríne pri kostolíku. V r. 1959 založili JRD, v r. 1973 sa zlúčili s JRD Sedliacka Dubová, v r. 1993 sa osamostatnili ako PD. V pestovaní zemiakov a obilnín patrí medzi najlepšie PD. V r. 1969-1972 postavili kostol Sedembolestnej Panny Márie. Udržujú sa bohaté ochotnícke a folklórne tradície, každoročne poriadajú športové podujatia Biela stopa a minifutbalový turnaj. Horný kaštieľ je neobývaný a Dolný kaštieľ slúži ako zariadenie CR.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť