Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slovenské Ďarmoty

Základné údaje
Obec leží 15 km od Veľkého Krtíša, na pravom brehu rieky Ipeľ. Je pohraničnou a tranzitnou obcou na štátnej hranici s MR. V chotári obce je chránená oblasť Ďarmotská stráň s výskytom vzácnych živočíchov a chránených rastlín. K obci patrí miestna časť Iliašov. Obec vznikla odčlenením časti Újtelep a osád Iliašov a Cerina ležiacich na pravom brehu Ipľa od mesta Balassagyarmat (Balašské Ďarmoty). Názov obce bol odvodený od názvu zemepánskeho mestečka Balassiovcov - Balassagyarmat (Balašské Ďarmoty). Prvá písomná zmienka o obci Iliašov pod menom Elyasfolua je z r. 1323. Obec si zachovala poľnohosp. a vinohradnícky charakter. Farma Cerina sa špecializuje na chov koní.

Na kultúrnom dome je pamätná tabuľa českej spisovateľky Boženy Němcovej, ktorá tieto miesta navštívila v r. 1852 - 1853. V obci je pošta, MŠ, kultúrny dom, nový rím. kat. kostol sv. Imricha postavený v r. 1993, futbalové ihrisko, obchody a stravovacie zariadenia, turistická ubytovňa, benzínová stanica a hraničný priechod. Obec je členom združenia obcí mikroregiónu Údolie Čebovského potoka.
M. č.: iliašov, slovenské ďarmoty.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť