Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Brekov

Základné údaje
Leží v doline stredného Laborca v nadmorskej výške okolo 145 m. Archeologické a jazykovedné doklady svedčia, že brekovské sídlisko jestvuje nepretržite od 8. storočia, takže patrí k najstarším slovenským sídliskám v priľahlom okolí. Najstarší nepriamy písomný doklad o dedine Brekov je z roku 1307 a priamy doklad je z roku 1314. V Brekove jestvoval katolícky kostol nepochybne pred 14. storočím, avšak písomne je zdokumentovaný od 14. storočia. Zemepánmi Brekova boli od 14. storočia šľachtici Drugethovci. V roku 1600 malo sídlisko 12 poddanských domov, dom miestneho zemana, faru a kostol. V roku 1715 tam žilo 9 poddanských domácností, v roku 1720 už 14 domácností, v roku 1828 bolo 77 domov a 580 obyvateľov. Súčasťou dediny bol vodný mlyn a v chotári sa nachádzali aj vinice. Na výraznom kužeľovitom kopci sa nachádzajú kamenné ruiny hradu, o ktorom je najstarší zápis z roku 1307. Hrad dal postaviť uhorský kráľ v 13. storočí. Majetkovou súčasťou hradného panstva bolo rozsiahle priľahlé územie, ktoré od 15. storočia pomenúvali ako humenské panstvo. Najtrvalejšími vlastníkmi hradu Brekov boli šľachtici Drugethovci. Okolo roku 1640 už bol rozbúraný. Kostol rím. kat. pochádza z roku 1742, v r. 1937 bol rozobraný a na jeho mieste postavený nový, podstatne zväčšený kostol sv. Michala Archanjela. Na začiatku obce stojí kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z r. 1904. V r. 1971 bola otvorená nová ZŠ pre 1. -4. roč. a v r. 1995 nová MŠ. Zamestnanie: obyv. obce sa zaoberali poľnohosp., chovom zvierat, pestovaním ovocia a vínnej révy. Od r. 1870 pracovali na železnici. Od r. 1920 v brekovskom vápencovom kameňolome a od r. 1925 vo vápenke. Po 2. svet. vojne sa zmenil život ľudí a tvárnosť obce. Obyv. sa zamestnali v JRD, ostatní odišli do priemyslu. Vznikla nová výstavba domov v tvare L a neskôr štvorcová. Obec je elektrifikovaná, má vodovod a je splynofikovaná. Má školu, kultúrny dom. V r. 1927 bol založený "Dobrovoľný požiarny zbor". Zo športu: organizovaný futbal.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť