Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ploské

Základné údaje
Leží v Košickej kotline v doline Torysy. Rovinný až pahorkatinný povrch takmer odlesneného chotára tvoria vrstvy ml. treťohôr, štvrtohorné náplavy a svahové hliny. Lesnatá časť je len vo vých. obvode chotára. Má hnedé lesné, illimerizované a nivné pôdy. V 2. pol. 13. stor. existovali dve zeme a sídliská s názvom Ploské. Hranicu medzi nimi tvoril potok Ploské. Územie ležiace na juh patrilo v 13. stor. do Abova, sev. od neho do Šariša. Hranica bola platná až do 20. stor. Najst. písomná správa z juž. časti je z r. 1270, keď územie daroval kráľ Reynoldovi, zakladateľovi rodiny z Rozhanoviec. Časť panstva Ploské, ktorá patrila Abovskej stolici, sa v 2. pol. 14. stor. a v 1. pol. 15. stor. uvádza ako Malé Ploské a od 2. pol. 15. stor. ako Kráľovce. Rovnaký názov má aj obec, ktorá sa nachádza v okrese Košice - okolie. R. 1427 mala 30 port. Najstarší záznam o jestvovaní školy je z r. 1513. Od 16. stor. zemepánmi boli Senyeovci, v 17. stor. Kecerovci, v. 18. stor. Dessewffyovci. R. 1787 mal obec 51 domov a 645 obyv., v r. 1828 96 domov a 733 obyv. Zaoberali sa poľnohosp., chovom dobytka a v 19. stor. aj záhradníctvom. V 20. stor. bol v chotári v prevádzke kameňolom. V r. 1954 sa od obce odčlenila miestna časť Nová Polhora ako samostatná obec. Zachovali sa: kostol rím. kat. neskorogot. z 2. pol. 15. stor., reštaurovaný r. 1875, interiér barok.-klas. z 18. - 19. stor. Kaštieľ ranobarok. z r. 1627, prestavaný na byty v 20. stor. Kaštieľ rokok. - klas. z r. 1778. Rím. kat. far. úrad. Filiálka gr. kat. far. úradu v Kráľovciach. MŠ. Autobusová zastávka.
M. č.: ortáše, ploské.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť