Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Klenovec

Základné údaje
Obec leží vo veporskej časti Slov. rudohoria v doline Klenovskej Rimavy. Chotár tvoria kryštalické bridlice, pararuly, zlepence, minerály hornín záhneda, adulár, granáty, klinozoisit, magnetit, ortit, tremolit. V náplavách scheelit a zlato. Lesy ihličnaté, listnaté a zmiešané (klen, od čoho je názov obce, sa vyskytuje len ojedinele). Žije tu jariabok a v riečke vydra. PR Klenovský Vepor (153,89 ha) - pralesovitý charakter. Živočíchy - jeleň, srnec, líška, diviak, medveď a i. PR Klenovské Blatá. Zmienka o obci r. 1340, neskôr patrila hradnému panstvu Hajnáčka, od konca 16. stor. Kubínyiovcom. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, salašníctvom (ovce), pestovaním hrušiek (laznícke osídlenie), uhliarstvom, remeslami, najmä súkenníctvom, výrobou dreveného riadu. Boli tu 3 bane, 3 mlyny, píla, valcha na súkno (cech 1825), železné hámre. Ev. cirkevný zbor (1614), kostol ev. r. 1787 postavený na st. základoch. Zvonica poschodová neskororenes. zvony (1657 a 1774). Tu chytili hajdúsi v r. 1713 Juraja Jánošíka. Remeselnícke domy, pamätné tabule SNP, pomník padlým partizánom z pieskovca. Obec oslob. 23. 1. 1945, padlo tu 52 rum., 73 nem. a 4 maď. vojaci, 12 v SNP, 23 partizánov, 21 občanov umučených v koncentračných táboroch. V súčasnosti je tu Roľnícke družstvo, textilný a odevný priemysel Eva sport, s. r. o. (337 prac.), Elektrodat. Je tu MŠ, ZŠ, miestna ľudová knižnica, FS Vepor, Zornička pri MsKS, Mladosť, Radosť, konajú sa tu folklórne slávnosti. Klenovský kroj, tkanie gúb a chýrne oštiepky. Je tu kúpalisko. Stravovanie a ubytovanie Vepor. Východisko na Klenovský Vepor (1338 m), vrcholom prechádza Rudná magistrála.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť