Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sučany

Základné údaje
Ležia v S časti Turčianskej kotliny na ľavostrannej nive a terase Váhu. V chotári obce sa nachádza výšinné sídlisko z mladšej doby laténskej, sídlisko ľudu púchovskej kultúry zo staršej doby rímskej, slovanské nálezy z 9. - 12. stor. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1264, ktorú dostal župan Miko. V r. 1359 sa nazývali mestom s tržným právom. V obci sa rozvinul obchod a remeslá, od 15. stor. tu bol soľný sklad a do 19. stor. mýto. V r. 1878 bola v obci postavená tehelňa. Obyvatelia obce sa okrem poľnohosp. živili prácou v tehelni, na píle, v službách a na železnici. Po 2. svetovej vojne boli postavené závody Drevina, Prefa, a r. 1958 vodné dielo s elektrárňou na Váhu. Štátny majetok bol založený r. 1949, JRD r. 1950, ktoré bolo v r. 1964 pričlenené k ŠM. Po prvý raz sa so školou v obci stretávame v r. 1600 a od 2. pol. 18. stor. tu existuje vyvinuté školstvo. V súčasnosti je tu materská a základná škola a bilingválne anglicko-slovenské gymnázium. Knižnica čitateľského spolku vznikla r. 1872. Ranogotický rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie je z poslednej štvrtiny 13. stor, obnovený v r. 1590. Po požiari r. 1774 ho zbarokizovali a r. 1858 obnovili. Barokovo-klasicistický kostol ev. a. v. bol postavený v r. 1783 a v r. 1858 - 1859 obnovený a bola k nemu pristavaná veža. Na námestí sa nachádza pranier z 30-tych r. 19. stor. Rodisko: M. Hodžu, predsedu vlády I. ČSR, Ď. Langsfelda, dobrovoľníka v revolúcii v r. 1848, D. Sinapia Horčičku, spisovateľa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť