Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Liptovský Ján

Základné údaje
Leží na okraji Jánskej doliny pod Nízkymi Tatrami v doline potoka Štiavnica. Na blízkom vrchu Hrádok sa našli pozostatky osídlenia z mladšej doby železnej a obdobia púchovskej kultúry. Majetok, na ktorom neskôr vznikla dedina Liptovský Ján dostal Bohumírov syn Vavrinec od kráľa v r. 1263. Najstaršia písomná správa o obci je z r. 1327. Tunajší kostol bol postavený pred rokom 1300 a dedina dostala názov podľa jeho patróna. Pôvodná stavba bola románska. Neskorší gotický kostol s rovnakým patrocíniom pochádza z čias okolo r. 1380. V druhej tretine 17. stor. bol opevnený. V r. 1808 bola k budove kostola pristavaná aj veža. V r. 1554 založili v obci Svätojánskovci šľachtickú školu, ktorá dosiahla veľmi významné postavenie. Zanikla po r. 1710. V obci v 19. stor. existovala aj židovská škola. Obyv. pracovalo v stredoveku v zlatých baniach. Od 19. stor. sa veľká časť obyv. živila murárstvom. Po r. 1918 bola v obci píla a výrobňa klincov. Obyv. sa aktívne zapojilo do SNP. V Jánskej doline prebiehali boje s postupujúcimi nemeckými jednotkami. V r. 1959 bolo založené JRD.

Ev. kostol bol postavený v r. 1783 a po požiari bol v rokoch 1907 - 1909 prestavaný v pseudogotickom slohu. V obci sa okrem viacerých kúrií z 18. a 19. stor. nachádza aj 11 renesančných kaštieľov a dve renesančné kúrie. Obec je rodiskom Jána Čajaka ml. (1863-1944) spisovateľa, Jána Stanislava (1904-1977) jazykovedca, slavistu, Martina Szentiványiho (1633-1705) filozofa a Jána Čajaka st. (1830-1867) básnika. Pôsobil tu Ján Čajak st. (1830-1867) štúrovský básnik. Okolie obce je bohaté na minerálne pramene a patrí medzi turistické centrá Liptova.

Na južnom okraji obce sa nachádza žriedelná oblasť termálnych a minerálnych prameňov. Patria k studeným až veľmi nízko termálnym (14,8 - 29,4 °C), veľmi slabo až silno uhličitým, dusíkatým slabo mineralizovaným sírovodíkovým vodám, ktoré boli známe už v 14. storočí.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť