Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bôrka

Základné údaje
Obec leží na styku Slov. rudohoria s východnou časťou Slov. krasu. Je východiskom do známej prírodnej rezervácie Zádielska dolina. Obec sa spomína v r. 1409 ako Barka a patrila Turianskemu panstvu. V 19. stor. sa nachádzala v obci uhliareň a píla. V r. 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka, spracovaním dreva a baníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní pri ťažbe dreva, v poľnohosp., stavebníctve, obchode a službách. V obci sa nachádza barokový rím. kat. kostol z r. 1795, postavený na základoch z 12. stor., rím. kat. klas. kaplnka z prvej pol. 19. stor., kostol ref. cirkvi z konca 18. stor. a neobarok. kaštieľ z konca 19. stor. Okolitá príroda ponúka veľké možnosti na turistiku a krátkodobé víkendové pobyty.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť