Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šurianky

Základné údaje
Obec leží uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 15,5 km S od Nitry. Vznikla spojením dvoch obcí Šurianky a Perkovce. Prvá zmienka o obci Suran (prvé známe meno) je z r. 1156, keď ostrihomský arcibiskup pridelil jej desiatky kanonikom ostrihomského kostola. Neskôr patrila k Nitrianskemu hradu a od r. 1296 miestnemu zemanovi Martinovi, Bugárovmu synovi. V 13. - 15. stor. bola znovu majetkom Nitrianskeho biskupstva a miestnych zemanov. Prvá zmienka o obci Perkovce pod menom Peerch je z r. 1270. V 13. -15. stor. patrila Nitrianskej kapitule a dlhodobejšie zemanom z Perku (novšie meno obce). V obci Suran bolo v časoch tureckého zdanenia v r. 1576 zapísaných 3,5 porty. V r. 1600 ju vypálili, v r. 1664 existuje záznam o 8 domácnostiach. V 14. - 18. stor. časť pozemkov obce patrila paulínom. Od 15. stor. majetkové podiely patrili predovšetkým Stiborovcom, Ocskaiovcom, Jesenskovcom, Emődyovcom a Nitrianskemu biskupstvu. Koncom 19. stor. sa majitelia najväčších pozemkov združili do gazdovského spolku. JRD bolo zal. v r. 1950. V súčasnosti obyvatelia pracujú v poľnohospodárstve a v okolí. Rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie v Šuriankach pochádza z 2. pol. 17. stor. Šurianky mali v r. 1900 336 a Perkovce 122 obyv. Obce sa zlúčili v r. 1909.
M. č.: perkovce, šurianky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť