Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kamenné Kosihy

Základné údaje
Malá obec v Ipeľskej kotline, 19 km JZ od Veľkého Krtíša. Ako prvú pís. zmienku niektoré pramene udávajú tzv. bzovíckú listinu z r. 1135, v ktorej sa spomína predium Kukezu (Kamenné Kosihy, ale tiež Kosihovce) darované kláštoru v Bzovíku. V 20. stor. tu boli veľkostatky, zameriavali sa na pestovanie obilia a chov dobytka. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a ovocinárstvom. Zachovali sa roľnícke domy z 19. a prvej polovice 20. stor. s hospodárskymi stavbami. Pamätihodnosťou je rím. kat. kostol sv. Martina z r. 1862.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť