Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pusté Úľany

Základné údaje
Ležia v Podunajskej nížine na nive Stoličného potoka, ktorý sa južne od obce vlieva do Čiernej vody. Prvá písomná správa o obci vo forme Fudemus je z r. 1221. Toto územie v čase prvej písomnej správy, a dozaista aj skôr, bolo kráľovským majetkom a patrila kráľovským včelárom. Postupne ešte pred 15. stor. z tohto územia vzniklo niekoľko obcí, medzi nimi dnešné Pusté Úľany, ktoré pod názvom Ófödémes (Starý) a Németfödémes sa vyskytuje už v 15. stor. V obci, ako to jej názov nasvedčuje, sa pred 15. stor. usídlili Nemci. V prvej polovici 15. stor. kráľ daroval dedinu Ondrejovi Bessenyeymu a Valentínovi Temesközimu. V roku 1520 sa obec v prameňoch uvádza namiesto Németfödémes ako Pusztafödémes, čo naznačuje, že niekedy koncom 15. alebo začiatkom 16. stor. obec bola vyľudnená. Napriek nepriaznivým okolnostiam v roku 1634 mala 30 domov a 150 obyvateľov. V prameňoch sa uvádza ako šľachtická dedina. Medzi najvýznamnejšie rodiny patrili potomkovia pôvodných vlastníkov Kakasovci, Hegyiovci, Farkasovci. V druhej polovici 18. stor. v obci stáli dva kaštiele. Patrili Farkasovcom a Hunyadyovcom. Postupne najvýznamnejšou šľachtickou rodinou sa stali Zichyovci, a zostali až do polovice 19. stor. Obec v roku 1864 mala 1208 obyvateľov. K pamätihodnostiam patrí ev. kostol, ktorý pochádza zo začiatku 17. stor. Upravený bol v roku 1802. Rím. kat. kostol sv. Ladislava pochádza zo začiatku 18. stor., bol rozšírený v roku 1932. V obci sa nachádza 18 triedna základná škola.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť