Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Klátova Nová Ves

Základné údaje
Leží pri S úpätí pohoria Tribeč na náplavovom kuželi potoka Vyčoma. Jej súčasťou sú predtým samostatné obce Sádok a Janova Ves. Prvá písomná zmienka je v listine Ondreja III. z r. 1293, kedy ju panovník daroval ako Felseuwywfolu synom bána z rodu Diviackovcov, ktorým patrili blízke Bošany. Po r. 1315 v rámci deľby majetku medzi dedičmi sa stal vlastníkom Ondrej, ktorý sa stal zakladateľom rodu Ujfalušiovcov (Novoveskovcov). Neskôr tu mali majetky Horváthovci, Bossányiovci, Huszárovci, Hunyadyovci, Kvassayovci, Klobušickovci, Bacskádyovci a Šándorovci a od r. 1877 Stummerovci. Obyv. boli poľnohosp., za 1. ČSR pracovala časť z nich v miestnej vápenke a kameňolome. Stummerovci vybudovali úzkokoľajnú železnicu, ktorá slúžila na zvoz dreva, kameňa a vápna do Bošian. V obci je neobarokový kaštieľ, vznikol prestavbou a prístavbou okolo r. 1860. Dnes je vlastníctvom Slovenského štatistického úradu. Park v prírodne krajinárskom slohu, ktorý obklopuje kaštieľ, vznikol v polovici minulého stor. Ďalšou pamiatkou je renesančná sýpka, v ktorej je dnes sobášna sieň obecného úradu. Súčasťou Klátovej Novej Vsi je obec Sádok, ktorý je známy románsko-gotickým kostolom Panny Márie z polovice 13. stor. Spomína sa r. 1310 ako Chyzug, keď boli vlastníkmi Bacskádyovci a Bossányiovci. Janova Ves bola samostatnou obcou až do r. 1976. Je to zemianska obec z 12. stor. R. 1295 (Felseuwywfolu) ju predal Michal Széplaki Bossányiovcom. Neskôr ju vlastnili Langhammerovci, Pidolovci a poslednými vlastníkmi boli Stummerovci a Nešnerovci. Pri secesnom kaštieli z r. 1906 je rozľahlý park, ktorý má veľký krajinársky význam. Jedinečná tvarová a farebná kompozícia použitých ihličnatých a listnatých drevín predstavuje vzorovú krajinársku úpravu. V súčasnosti sa v ňom nachádza detská ozdravovňa. Klátova Nová Ves je turisticky často navštevovaná vďaka blízkemu salašu Kostrín. Z obce pochádza spisovateľka Katarína Lazarová, ktorá sa tu narodila v r. 1914.
M. č.: Sádok, Klátova Nová Ves, Janova Ves.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť