Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Okoč

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v severovýchodnej časti Žitného ostrova,. Prvá správa o obci vo forme Ekech sa zachovala v listine z r. 1268. V tomto období obec už bola majetkom komárňanského hradu. V 14. stor. časť obce patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. V 15. stor. majetky tu mali aj budínske klarisky. V r. 1549 v daňovom súpise sa uvádzala ako kráľovský majetok, pozostávajúci z 27 usadlostí. Podľa počtu usadlostí obec Okoč v tomto období patrila medzi najväčšie obce Komárňanskej stolice. V r. 1550 kráľ potvrdil výsadné postavenie jej obyvateľov, mali totiž povinnosť odovzdávať svojmu zemepánovi len ryby. Od iných povinnosti boli oslobodení. V obci neskôr majetky mali aj Zichyovci a v 19. stor. patrila k panstvu Čičov. V r. 1869 žilo v obci 1353 obyvateľov. Ich pôvodným zamestnaním bolo rybárstvo, neskôr chov hovädzieho dobytka, koní a oviec. K pamätihodnostiam obce patrí rím. kat. kostol sv. Vendelína, postavený v r. 1790. Klasicistický reformačný kostol postavili v r. 1822. Kaplnka sv. Vendelína pochádza tiež z 19. stor.
M. č.: Jánošíkovo na Ostrove, Okoč, Opatovský Sokolec.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť