Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rajčany

Základné údaje
Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na dolnom toku pravostranného prítoku Bebravy. Hodnoverné historické pramene o obci pochádzajú až z r. 1322 a 1325. Vtedy už bola vyvinutou stredovekou obcou s farským kostolom sv. Jána Krstiteľa. Vlastníkmi boli synovia Draga Rajcsányiho, Betlehem a Peter. Rajcsányiovci mali v obci majetky až do 18. stor. Najznámejším z rodu sa stal Adam Rajcsányi, komorský radca a archivár Uhorskej dvorskej kancelárie v polovici 18. stor., známy falzifikátor stredovekých listín. Okrem Rajcsányiovcov mali majetky v obci Septinskí, Kromholcovci, Boronkayovci a Sásiovci z Opoja. Obyv. boli zväčša roľníci, v 18. stor. sa niekoľkí zaoberali aj remeslom. V katastri obce sa nachádza známe pútnické miesto Mechovička. Kaplnku dal postaviť Valentín Rajcsányi v r. 1826. V r. 1993 bola prestavaná, aby mohla slúžiť zvýšenému počtu pútnikov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť