Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čučma

Základné údaje
Obec leží na styku Rožňavskej kotliny s južnými výbežkami Slov. rudohoria okolo potokov Drázus a Laz. Chotár je čiastočne zalesnený a má charakter hornatiny, ktorá smerom na sever prechádza do vrchoviny. Názov obce v r. 1413 bol Chuchom. Počiatky osídľovania obce siahajú do 1. pol. 14. stor. V r. 1413 bola pripojená k Rožňave. Od r. 1776 patrila rožňavskému biskupstvu. Bola to banícka obec, mala výsadu slobodnej voľby richtára, slobodného sťahovania po Uhorsku a bola oslobodená od mýta. V obci sa ťažilo zlato, striebro a meď. Neskôr sa začalo ťažiť železo, antimon a manganové rudy. Ťažba bola ukončená pre nerentabilnosť v 90-tych rokoch minulého stor. V rokoch 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. V r. 1948 - 1960 mala obec vlastný MNV. V r. 1960 bola opäť pripojená k Rožňave. V r. 1990 sa odčlenila od Rožňavy a má zriadený vlastný Obecný úrad. Obyv. sa zaoberali baníctvom, spracovaním dreva a pastierstvom. V súčasnosti sú zamestnaní prevažne v priemysle, v obchode a službách, doprave a lesníctve. V obci sa nachádza barok.-klas. zvonica z konca 18. stor. a rím. kat. kostol z r. 1939.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť