Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Opátka

Základné údaje
Leží na severových. Slovenského rudohoria v doline obcou pretekajúceho potoka Rumanová. Prevažne hornatinný povrch chotára tvoria vápence a fylity. Je zalesnený zmiešaným lesom s prevahou buka, jedle a výraznejšou prímesou smreka, smrekovca, javora, jaseňa a brezy. Vznikla v r. 1945 zlúčením obcí Moldavská Opátka a Spišská Opátka. Moldavská Opátka: Banícka osada má spoločné počiatky s bývalou obcou Košické Hámre, ktorá zanikla v súvislosti s vybud. vod. nádrže Ružín. Od zač. 18. stor. do 19. stor. tu bola huta na tavenie medi, do r. 1767 tu sídlil banský úrad. Obec patrila eráru. R. 1828 mala 52 domov a 403 obyvateľov. Pracovali ako baníci, lesní robotníci, uhliari, časť sa vysťahovala. Rumanovský potok tvoril hranicu medzi Abovsko-turnianskou a Spišskou župou. Po zastavení ťažby medenej rudy a zrušení medenej huty konc. 19. stor. postupne upadala. Spišská Opátka: Začala sa budovať v pol. 19. stor. z častí ležiacich v Spišskej župe. Jej obyv. pracovali v Moldavskej Opátke, v priľahlých lesoch, časť sa vysťahovala. Kostol rím. kat. barok.-klas. z r. 1784. Budova správy medených hámrov neskorobarok. z r. 1770. Filiálka rím. kat. far. úradu v Košickej Belej. Obecná knižnica. Autobusová zastávka. Člen mikroregiónu Ružín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť