Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nižná

Základné údaje
Leží v Oravskej vrchovine v doline rieky Oravy a na východných svahoch Oravskej Magury. Na Ostražici sa našli nálezy z ml. doby bronzovej, púchovskej a hradištnej. V r. 1380 sa dedina spomína ako Nižný Tvrdošín, v r. 1420 ako Nižná Ves. V r. 1683 dedinu vypálili Litovci. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom, plátenníctvom, obchodom, pltníctvom. Bola tu papiereň, pivovar, valcha na súkno, múčne mlyny. V r. 1813 povodeň zničila časť dediny. Urbár založili v r. 1864. Dedinu postihli katastrofálne požiare v r. 1931 a 1938. V r. 1947 vybudovali ľanárske závody, v r. 1957 fabrika zmenila výrobný program, ako Tesla Orava (neskoršie OTF) vyrábala rádioprijímače a televízory. Vychádzali závodné noviny Oravský teslák a obecné Nižnianske zvesti. JRD založili v r. 1956, od r. 1991 PD. Od r. 1985 k Nižnej patrí Zemianska Dedina, kedysi samostatná obec, založená v r. 1355 zemanmi z Revišného. Bola tu tehelňa. V k. ú. obce sa nachádza Františkova huta, ktorá v minulosti spracovávala železnú rudu. Súbory: FS Oravan, DFS Oravanček, Cifrovaná muzika, spevácky Oravienka, Gaudium, country skupina Kredenc, dychovka Nižnianka, divadielko poézie, div. súbor No a čo, tanečný Rotas, Jumb, Hop Cup, Chrobáci. Orfiklub poriada celoslovenskú súťaž amatérskych filmov "Oravská osmička", Fotoklub Orava fotografovanie v prírode s medzinárodnou účasťou "Plenér", folklóristi majú súťaž Nižnianske krpčeky, pre turistov je to atrakcia Pltnícke dni. Šport: futbal, hádzaná, volejbal, stolný tenis, jachtárstvo, atletika, plávanie (je tu krytá plaváreň), lyžovanie, turistika, cykloturistika, cyklistika, motokros a tenis. Osobnosti: J. Tomanóczy, Ľ. Feldek, E. Kollárová. Pamätihodnosti: rím. kat. kostol sv. Gála, kamenné kríže na cintoríne z 19. stor., kamenné stĺpy so sochami, kostolík v Zemianskej Dedine.
M. č.: nižná, zemianska dedina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť