Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Maršová-rašov

Maršová - rašov
Leží na styku Bytčianskej kotliny a Manínskych vrchov, ktoré tvoria druhohorné horniny. Západná časť chotára siaha na pravom brehu Váhu do Podjavorníckej vrchoviny. Nesúvislé lesné porasty sú len v pohoriach. Sídlisko púchovskej kultúry je z prelomu letopočtu a slovanské z 8. stor. Obec sa pôvodne skladala z troch obcí. Obec Urbanov, dnes už nejestvujúca, sa spomína v prameňoch ako najstaršia v r. 1269. Patrila zemianskym rodinám Urbanovských a Hrabovských. V r. 1598 mala 4 domy r. 1828 7 domov a 75 obyvateľov. Maršová sa spomína v r. 1400. V r. 1598 mala 12 domov. Patrila panstvu Považská Bystrica, neskôr zemianskym rodinám Maršovskovcov. Rašov sa v písomných prameňoch spomína v r. 1439. Patrila panstvu Považská bystrica. V r. 1598 mala 21 domov. K úradnému zlúčeniu obcí došlo v r. 1898. V časti Maršová sa zachoval kaštieľ z poslednej tretiny 19 stor., ku ktorému vedie aleja s 24 lipami malolistými. Pri cintoríne stojí klasicistická kaplnka sv. Kríža s priestormi krypty z r. 1845, postavená na spôsob antického chrámu. V strede obce Rašov sa nachádza klasicistická murovaná zvonica z 1. polovice 19 stor. Obec má i prícestnú kaplnku z konca 18. stor. K novším stavbám patrí dom cirkevných obradov v Rašove, dostavaný v r. 1995. Od r. 1952 je v obci Rašov umiestnený vojenský útvar slovenskej armády. Z Urbanova pochádzal národný a osvetový činiteľ, katolícky kňaz J. Urbanovský.
M. č.: maršová, rašov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť