Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Štós

Základné údaje
Leží v juhových. časti Slovenského rudohoria v doline Bodvy. Chotár má hornatinný až vrchovinný povrch. Okolo obce je zmiešaný, jedľový les s prímesou hraba a bukový les. Vzduch, najčistejší v strednej európe, sa vyuužíva na klimatické účinky kúpeľov. Obec bola starou banskou osadou. Písomne je doložená v r. 1241 ako majetok miestnych pánov a ťažiarov. Časť patrila jasovskému prepošstvu. R. 1427 mala 4 porty, v pol 15. stor. vlastnili jej časť spišskí kartuziáni. F. Rákóczi II. jej udelil výsady slobodného baníckeho mesta. Tunajší cech mediarov mal celouhorské výsady. Ťažilo sa tu aj striebro, v 18. stor. produkciu železa zabezpečovali 3 hámre. Za vlády Márie Terézie prežila obec druhý rozkvet baníctva, ktorý trval do zač. 19. stor. Pôsobilo tu niekoľko nožiarskych tovární. R. 1715 mala 55, r. 1720 41 domácností, r. 1828 166 domov a 1496 obyv. Klimatické kúpele boli založené v r. 1883, zmodernizovali sa v 30. r. 20. stor. Liečia sa tu chronické ochorenia dýchacích ciest a pohybového ústrojenstva. Kostol rím. kat. got., upravený zač. 16. stor., rozšírený a barok.-klas. upravený v 2. pol. 18. stor., veža renes. z r. 1611. Kostol ev. z r. 1786. Múzeum Zoltána Fábryho s knižnicou. Filiálka gr. kat. far. úradu v Hačave. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Lyžiarsky vlek. Súčasť regiónov Rudohorie a údolia Bodvy.
M. č.: štós, štós - kúpele.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť