Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zemplínske Kopčany

Základné údaje
Obec leží uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 104 m. Archeologické nálezy dosvedčujú, že tamojšie sídlisko jestvuje od 9. stor. Najstarší písomný doklad o Kopčanoch je z r. 1314. Kopčany patrili šľachticom z Raškoviec. V r. 1600 malo sídlisko 20 poddanských domov, kostol a faru. Neskôr poddanských obyv. ubúdalo. V r. 1715 a 1720 tam hospodárili postupne 4 a 5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo v obci 81 domov a 599 obyv. V Kopčanoch jestvoval evanjelický kostol dokázateľne v 16. a 17. stor. Rím. kat. kostol jestvuje od r. 1795. Kostol ev. ref. je z konca 18. stor. a veža z r. 1900.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť