Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bohunice

Základné údaje
Nachádzajú sa 17 km na SV od Levíc, v SV časti Ipeľskej tabule. Chotár obce má charakter pahorkatiny až vrchoviny a je väčšinou zalesnený. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1270 (Bagana). Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Už v pol. 16. stor. sa stali prívržencami reformácie lutherovského smeru. Ev. a. v. kostol bol postavený v r. 1656, prešiel viacerými prestavbami, veža bola postavená v r. 1854. V r. 1816 tu dal Adolf Nyári postaviť klasicistický kaštieľ, okolo ktorého bol v r. 1856 vysadený park s množstvom cudzokrajných drevín. Obyvatelia sa v r. 1944 zapojili do SNP, v obci pôsobil Revolučný národný výbor (RNV). V povojnovom období tu bolo niekoľko rokov sídlo veľkého lesného závodu. JRD bolo založené v r. 1951. V r. 1976 ju ako zánikovú obec pripojili k Pukancu. Osamostatnila sa v r. 1994. V obci pôsobí obecný úrad, resocializačné zariadenie Pahorok, je tu vysunutá expozícia Tekovského múzea, vodný mlyn. Stavebné pamiatky: Dva kaštiele (klasicistický z r. 1816 a neogotický z pol. 19. stor.), ev. a. v. neskororenesančný. V kostole sú umiestnené: pamätná tabuľa vojakov, ktorí tu zahynuli v 1. svet. vojne a pamätná tabuľa vojakom, ktorí zahynuli v 2. svet. vojne a SNP. V obci sa narodili významní národovci Michal (1801 - 1874) a Samuel Godra (1806 - 1873) a Martin Bujna (1845 - 1923).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť