Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malá Lodina

Základné údaje
Obec leží na severových. Slovenského rudohoria. V sev. časti zalesneného chotára vápencové svahy Čiernej hory. Prvá pís. zmienka z r. 1387 (Felsoladna) ako donácia kráľa Žigmunda pánom z Drienova. V 15. stor. ako súčasť hradného panstva Sokoľ v držbe pánov z Perína a mesta Košice. Neprerušená kontinuita slovenského osídlenia. R. 1828 mala 47 domov. R. 1906 obec vyhorela. Za 1. ČSR poľnohosp. a lesníctvo, práce na železnici, tesárstvo, stolárstvo. Rodisko spisovateľa Jána Motulku. Rím. kat. kostol sv. Štefana Uhorského z 20. stor. Fil. rím. kat. far. úrad Veľká Lodina. Autobusová zastávka., žel. stanica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť