Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kurimany

Základné údaje
Leží 4 km JZ od okresného mesta Levoča, v SZ časti Hornádskej kotliny. Pôda je väčšinou hlinitá, čiastočne piesočnatá. V okolí obce sa nachádzajú ihličnaté lesy s prevahou smreka a borovice, v menšej miere sa tu vyskytuje jedľa. V archívnych dokumentoch sa po prvýkrát objavujú v r. 1298 pod menom svojho patróna sv. Kvirína. V obci sa nachádza rím. kat. kostol sv. Kvirína, postavený na ranogotických základoch v 2. polovici 17. stor. V 18. stor. bol obnovený, neskôr ohradený múrom. V interiéri kostola je zachovaná krstiteľnica zo 14. stor., ale aj gotické plastiky s archou z obdobia okolo r. 1510, pochádzajúce z okruhu Majstra Pavla z Levoče. V obci sú materská škola, Cirkevná základná škola sv. Kvirína pre 1. - 4. ročník. K najvýznamnejším, dosiaľ žijúcim rodákom, nepochybne patrí Juraj Faltin, pôsobiaci ako sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana a profesor východného práva Rotálnych štúdií v Ríme.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť