Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vyšná Myšľa

Základné údaje
Leží v juhových. časti Košickej kotliny na ľavej strane Olšavy. Chotár je na odlesnenej pahorkatine z treťohorných usadenín. Má nivné a hnedé lesné pôdy. V juhových. časti je dubový les. Nachádza sa tu teplý prameň. Osídlená v neolite, eneolite, dobe hallštattskej a dobe rímskej. Vyvinula sa v chotári Nižnej Myšle. Listinne je doložená v r. 1325, r. 1427 mala 25 port. Patrila prepošstvu v N. Myšli, po jeho úpadku bola útulkom pre obyv. N. Myšle. R. 1630 odviedla deviatok 1 portu od gazdov a štvrť porty od želiarov, r. 1715 mal 5, r. 1720 4 domácnosti, r. 1772 41 rodín, r. 1828 116 domov a 854 obyv., ktorí pracovali v poľnohosp. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Kostol rím. kat. z r. 1891. Filiálka rím. kat. far. úradu v Nižnej Myšli. Filiálka gr. kat. far. úradu v Slanskom Novom Meste. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Železničná stanica. Člen mikroregiónu Hornád.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť