Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žihárec

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine, na nízkom a širokom pravobrežnom poriečnom vale Váhu. Východná časť rovinného chotára je na nive Váhu, západná na vale s mnohými mŕtvymi riečnymi ramenami. Má nivné, lužné a černozemné pôdy. Prvá písomná správa o obci je z roku 1268, vo forme Sygart. Nedá sa však vylúčiť, že už v listine z roku 1113 spomínané jazero Iskar je určitou formou pôvodného názvu tejto lokality. Obec pôvodne ležala inde ako dnes. Predpokladá sa, že do 16. stor. bola v chotárnom dieli Faluhely. V ranom stredoveku obývali obec viaceré šľachtické rodiny - Baloghovci, rodina z Nebojse, no už v stredoveku tu malo majetky aj Ostrihomské arcibiskupstvo, ktoré už v 16. stor. dedinu začlenilo do svojho majetkového komplexu, ktorý bol spravovaný z Trnavy. Ostrihomské arcibiskupstvo zostalo zemepánom obce až do zrušenia poddanstva, no v obci bývalo aj viacero šľachtických rodín. V roku 1869 mala obec 2442 obyvateľov. Zaoberali sa prevažne poľnohospodárstvom. Už začiatkom 20. stor. tu bola vybudovaná tehelňa. Rím. kat. kostol bol postavený v barokovom slohu, v rokoch 1728 - 1730, upravený bol v klasicistickom slohu. Reformačný kostol pochádza z roku 1771, jeho veža bola dostavaná v roku 1833. Kaplnka v cintoríne pochádza z roku 1814. V obci sa nachádza aj nový pamätník, ktorý bol postavený na pamiatku bitky, ktorá sa tu odohrala 16. júna 1849.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť