Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Spišský Štvrtok

Základné údaje
Je počtom obyvateľov najväčšou obcou okresu Levoča. Leží na JZ okraji Levočských vrchov a SZ časti Hornádskej kotliny v pramennej oblasti potoka Štvrtok. Mierne členitý povrch chotára tvoria pieskovcovo-ílovcové súvrstvia treťohorného flyšu, v západnej časti aj druhohorné pestré bridlice. Územie obce bolo osídlené už 3500 r. pred Kristom. Svedčia o tom početné archeologické nálezy z lokality Myšia Hôrka, nazývanej tiež slovenské Mykény. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1263, keď sa obec spomína ako Villa Sancti Ladislai. Súčasťou Spišského Štvrtku je niekdajšia samostatná obec Mečedeľovce. Prvý písomný doklad o jej existencii pochádza z r. 1314. K Spišskému Štvrtku bola pripojená v prvej pol. 19. stor.

Gotický rím. kat. kostol sv. Ladislava pochádza z 13. stor. a má zachované románske prvky. K južnej strane lode bola v r. 1473 pribudovaná gotická kaplnka Zápoľských, a to podobná tej, ktorá je pri katedrále na Spišskej Kapitule. Kostol koncom 17. stor. zbarokizovaný. V r. 1444 ho opevnil Ján Jiskra. V polovici 16. stor. sa do Spišského Štvrtku presťahoval Rád menších bratov-minoritov, ktorí si tu založili kláštor. Dnešnú budovu dal postaviť v r. 1668 František Csáky. Ide o jednoposchodovú ranobarok. stavbu. V obci je zavedený plyn, kanalizácia i vodovod. Pre občanov je k dispozícii predškolské zariadenie, základná škola, zdravotné stredisko i kultúrny dom. Od r. 1950 tu sídli Domov sociálnych služieb pre dospelých.
M. č.: mečedeľovce, spišský štvrtok.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť