Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zatín

Základné údaje
Leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 100 m. Jestvovanie sídliska sa predpokladá pred 11. stor. Najstarší písomný doklad o dedine je z r. 1233. Kostol postavili v 14. storočí. V r. 1600 malo sídlisko 23 poddanských domov, kaštieľ s hospodárskymi budovami, kostol, faru, mlyn. Neskôr poddaných ubúdalo. Okolo r. 1715 tam poddanské domácnosti nehospodárili. V obnovenej dedine žilo v r. 1720 už 10 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 90 domov a 698 obyv., v r. 1900 bolo 737 a v r. 1970 930 obyv. Rím. kat. kostol z konca 14. stor. bol neskôr stavebne upravovaný. Kaštieľ zo 16. stor. bol tiež prestavovaný.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť