Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Oravský Podzámok

Základné údaje
Leží v Oravskej vrchovine a na juhovýchodných svahoch Oravskej Magury pri vyústení potoka Račová do rieky Oravy. Pod hradom sa našlo popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z ml. doby bronzovej, na dvore zámku sídlisko púchovskej kultúry, sídlisko z doby rímskej. Prvá písomná zmienka o hrade je z r. 1267, do roku 1556 bol majetkom kráľa, potom Thurzovcov a od r. 1626 Oravského komposesorátu. Majer s kostolom sa ako Podzámok spomína v r. 1559, druhý majer v Podzámku bol Ratiborský. Oproti hradu je lúka Šibenice, na ktorej v r. 1672 surovo popravili účastníkov Pikovho sedliackeho povstania. V Podzámku žili panskí sluhovia, remeselníci, nájomníci, úradníci komposesorátu. V r. 1913 tu založili poľnohosp. školu, dnes SOU. Oravské múzeum, založené v r. 1868, spravuje Oravský hrad, ktorý je vyhľadávaný návštevníkmi i filmármi. Podujatia: Strašidelný hrad, Výstup na 101 hradov a zámkov Slovenska, Oravský divadelný Podzámok, hľadanie pokladu, Thurzov jarmok. Pamätihodnosti: hrad, empírový kostol z 19. stor., socha P. O. Hviezdoslava od V. Ihriského, neskorobaroková budova prefektúry, v ktorej Štátne lesy a Oravské múzeum tvoria expozíciu o dejinách lesníctva na Orave. V Oravskom Podzámku je hotel, zariadenia CR, kemp YMCA. Priemysel je hutnícky a drevársky. K Oravskému Podzámku patrí Dolná Lehota, kedysi samostatná obec. Vytvorila sa z panského majera r. 1420. Bola tu píla a farbiareň. Na ZŠ je pamätná doska J. Baja. Urbár založili v r. 1873.
M. č.: Dolná Lehota, Oravský Podzámok, Široká.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť