Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mníšek nad Popradom

Základné údaje
Obec leží v najsevernejšej časti okresu, na severnej strane Ľubovnianskej vrchoviny, v doline potoka Hraničná. Kataster obce má vysokú členitosť terénu. Je najnižšie položenou obcou okresu - 380 m n. m, zároveň má aj pomerne vysoký bod "Petríkov vrch" 930 m n. m. Vznikla ako kopaničiarska osada na starej ceste do Poľska koncom 16. stor. v mieste, kde už skôr bola nejaká pustovňa, ktorá sa spomína v r. 1323. V r. 1412-1772 bol v zálohu. V urbári Poľsku zálohovaného územia z r. 1758 sa uvádza, že Mníšek (Mnizeck) spolu s Pilhovom a Kačem mal 38 zárubkov. V druhej polovici 19. stor. tu bola vysoká pec a malá železiareň, skláreň a píla. Obyv. boli roľníci, pracovali v lesoch, po vzniku ČSR v r. 1918 sa živili aj sezónnymi prácami a drotárčili. Ku koncu 2. svet. vojny v r. 1944 tu boli veľké boje partizánov s nemeckými vojakmi. V r. 1960 bola k Mníšku pričlenená obec Pilhov. V obci je základná a materská škola, knižnica, colný úrad. Cestný hraničný prechod prepája obec s rekreačno-kúpeľnou oblasťou v Poľsku, čo podmienilo rozvoj obchodu a cestovného ruchu. Sakrálnou pamiatkou obce je Rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža z 18. stor, zrekonštruovaný po povodni v r. 1813. Výhodná poloha a nedotknutá príroda zaraďuje obec medzi turisticky zaujímavú lokalitu, čo do značnej miery ovplyvňuje hraničný prechod s Poľskom.
M. č.: Kače, Medzibrodie, Mníšek nad Popradom, Pilhov, Pilhovčík.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť