Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Libichava

Základné údaje
Obec leží v Z časti bánovského výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri potoku Livina. Spomína sa v r. 1329 ako utraque Libaha. Pôvodne patrila bánovi Bečendovi z rodu Hunt-Poznanovcov, Visolajským, Egrešdovcom, Mitickým, neskôr Erdödyovcom, r. 1731 provizoriátu Malé Hoste. Obyv. sa zaoberali prevažne poľnohosp. a spracovaním dreva. Za 1. ČSR pracovali na veľkostatku E. Andreanskej. JRD založené v r. 1951 prešlo r. 1959 do ŠM. Časť obyvateľov pracovala za socializmu v priem. závodoch v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť