Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Radimov

Základné údaje
Z archeologických prieskumov sa zistilo, že lokalita obce bola osídlená v období hallstattskom a rímsko-barbarskom. Prvá známa písomná zmienka o obci je z r. 1392, kedy sa v Žigmundovej donačnej listine vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc spomína ako Radymow. Patrila panstvu Holíč. V r. 1437 ho dostávajú do vlastníctva Šlikovci. V r. 1444 ho vlastnili Pongrácovci. Vtedy sa v Radimove nachádzalo 23 usadlostí. V r. 1506 pripadla šľachtickému rodu Czoborovcov. Tento rod ho vlastnil až do r. 1736, kedy holíčske panstvo kúpil manžel Márie Terézie, František Štefan Lontrinský. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., chovom oviec a dobytka, pestovaním a spracovávaním konope. V 17. stor. sa rozvinulo pestovanie vinnej révy. Zemepáni zaviedli chov koní, ktoré mali pasienky v Hájoch a boli tam aj ustajnené. Z tohto obdobia ostalo aj pomenovanie. Jedna časť lesa sa nazýva Pod maštaľami a iná Nad maštaľami. V samotnej obci sa nachádzal mlyn na vodný pohon. V r. 1715 mala obec vinice a 21 poddanských a 12 želiarskych domácností. V r. 1828 bolo v obci 69 domov a 483 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a pestovaním konopí. Panstvo tu zaviedlo tiež chov oviec. V obci je barokový kostol z rokov 1732 - 34. V obci je zavedený vodovod a plyn. V blízkej budúcnosti sa mieni dokončiť aj kanalizácia. Obec myslí aj na bytovú výstavbu, v r. 2003 vybudovala bytovku pre 6 mladých rodín. V obci sa každoročne koná Šnapsfestival (ochutnávka destilátov) a hudobný festival Radimovská country šopa. Z významných osobností treba spomenúť, že rod prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka pochádza z Radimova. Dňa 23. 1. 1903 sa v Budkovanoch (Radimov) narodil Alfonz Zauner, profesor a jazykový redaktor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť