Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Papradno

Základné údaje
Leží v podhorskej oblasti Javorníkov v brázde potoka Papradňanka. Reliéf chotára je hornato kopcovitý, členitý (nadm. výška od 398 m n. m. do 1071 m . n. m.), s početnými úbočiami a dolinami. Osídlenie údolia pri potoku už v neskorej dobe kamennej - nálezy úlomkov brúsenej sekery. Osídľovanie hornatého kraja zrejme v 14. stor. valašskou kolonizáciou, obec vznikla na území patriacom pôvodne do chotára Veľkej Jasenice. Písomná správa o obci je z r. 1525 (Spapradna). Osídľovaním chotára postupne vznikali nové kopaničiarske osady. Obec bola zámym strediskom výšivkárstva (pre spolok Izabela), tkaním plátna, súkna, šitia odevných súčastí a krpcov. Ešte na zač. 20. stor. rozšírená výroba okrúhlych perleťových, neskôr hliníkových spôn a spínadiel na oplecká. Do pol. 20. stor. vyrábali bezdierkové hranolové píšťaly a dlhé pastierske trúby. V r. 1950 vykonaná elektrifikácia obce, r. 1974 zal. JRD. Rím. kat. kostol neskorobarokový z r. 1792, postavený Esterházyovcami, zasvätený sv. Ondrejovi. Pôv. kostol postavený v r. 1700. V r. 1773 pôsobil na papradňanskej fare františkán Hugolín Gavlovič. V r. 1950 nainštalovaný organ, štvrtý najmohutnejší na Slovensku. Kultúrny dom - kino, knižnica, fitnescentrum, v obci je materská škola, základná škola, od r. 1972 zdravotné stredisko, po rekonštrukcii slúži od r. 1997 i ako domov dôchodcov, FO TJ Žiar poriada každoročne futbalový turnaj s hviezdami NHL (Demitra, Radivojevič, Sekeráš, bratia Hossovci a i.). V lokalite Papradno - Podjavorník sa nachádza lyžiarske stredisko, terén je vhodný i pre bežkárov hrebeňom Javorníkov. Obec vyvíja činnosť v agroturistike, od r. 2003 cezhraničná spolupráca s mestom Karolínka v ČR. Infraštruktúra vybudovaná, dokončujú plynofikáciu, v r. 2004 rozširujú obecný vodovod.
M. č.: papradno, podjavorník.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť