Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vlčany

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine na nízkom pravobrežnom poriečnom vale Váhu. V chotári sa nachádza množstvo dnes už zasypaných starých ramien rieky a jazier. Názvy niektorých jazier sa zachovali už z roku 1206. Je tu lužná, nivná a černozemná pôda. Obec pod názvom Forcas sa spomína v Zoborskej listine z roku 1113. V 14. stor. tu mali majetky najmä príslušníci rodiny Szegi. Jedna vetva tejto rodiny sa nazývala neskôr Farkas. V 15. stor. získali majetok aj príslušníci rodiny Nehéz a po nich rodina Kéméndy. V čase tureckých nájazdov bola pri dedine strážna veža. Od 18. stor. boli najvýznamnejšími zemepánmi Károlyovci. V dedine žilo aj množstvo drobných šľachticov. V roku 1794 panovník povýšil Vlčany na mestečko a dovolil jeho obyvateľom konať 4 trhy. Obyvatelia Vlčian sa v stredoveku zaoberali rybolovom a pestovaním zeleniny. Najmä pestovanie cibule, melónov ale aj kapusty má v dedine dlhoročnú tradíciu. V 18. stor. boli zastúpení už aj remeselníci, a v dedine sa už v 18. stor. zaoberali aj chovom vojenských koní. V dedine je slovenská a maďarská základná škola, materská škola, Zariadenie opatrovateľskej služby a moderný kultúrny dom. Ref. kostol pochádza z roku 1785, katolícky bol dokončený v roku 1808. Pozornosť si zasluhuje aj budova rím. kat. fary, pochádza zo začiatku 19. stor. V dedine sa konajú každoročne v októbri tradičné vlčianske jarmoky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť