Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šarovce

Základné údaje
Ležia vo východnej časti Podunajskej nížiny na nízkom pravobrežnom poriečnom vale nivy Hrona. Osídlenie lokality dokladajú neolit. sídliskové nálezy kultúry s lineárnou keramikou, eneolit. s keramikou badenskej kultúry, nálezy maďarovskej kultúry zo st. doby bronzovej, laténska osada s hrnčiarskymi pecami, germánske sídlisko z 2. - 3. stor., sídlisko z doby sťahovania národov, slovanské a stredoveké zemnice a polozemnice. Na severnom konci obce pohrebisko z 11. stor. a na protiľahlom brehu Hrona (poloha Makócza) 21 vykradnutých hrobov z obdobia sťahovania národov a novoveké obilné jamy.

Obec vznikla zlúčením obcí Veľké a Malé Šarovce v r. 1943. K obci Šarovce bola v r. 1958 pričlenená osada Veselá (kedysi samostatné obce Dolná a Horná Veselá).

Veľké Šarovce: Písomne sa obec spomína v r. 1075 (Saroufalu), keď 4 poplužia zeme dostalo opátstvo v Hronskom Beňadiku. V r. 1506 patrila obec panstvu Levice, neskôr časť rod. Révayovcov, Benickovcov a Hunyadyovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Malé Šarovce: Obec sa nepriamo spomína v r. 1255, priamo v r. 1272 (Saroy, alia Saroy), patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Veselá: Písomne sa spomína v r. 1516, kedy ju vlastnil zeman z Trávnice. Pečať Dolnej a Hornej Veselej s pečatnými symbolmi: lemeš, čerieslo a snop je známa z konca 19. stor.

V súčasnosti sú Šarovce modernou obcou s kompletnou infraštruktúrou. Okrem bohatej ľudovej slovesnosti ponúka návštevníkom zastavenia pri krásnych zákutiach rieky Hron, miestnych rybníkoch i v miestnom múzeu. V lete je tu možnosť využitia cyklotrasy a navštíviť unikátne paradajkové slávnosti.

Klasicist. kostol sv. Anjelov strážcov, bol postavený na mieste st. got. chrámu z 13. stor., klasicist. prestavaný bol v r. 1847. Klasicist. ref. kostol z r. 1780 bol postavený ako tolerančný, vežu dostavali v r. 1899.
M. č.: šarovce, veselá.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť