Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vojkovce

Základné údaje
Ležia na JZ svahu Braniska. Patria k najstarším obciam so slovanským osídlením. Už koncom 13. stor. sa uvádzajú ako Villa Voyk. Živili sa roľníctvom a drevorubačstvom. ZŠ bola v r. 1977 zrušená a v r. 1997 znovu obnovená. Sídli v jednej budove s MŠ. Na kult. účely slúži spoločenská sála, knižnica, založený je cirkevný spevácky zbor. Dominantou obce je kostol sv. Bartolomeja, vysvätený v r. 1992. V r. 1994 bol ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení - Cenou Dušana Jurkoviča, ocenený autor tohto diela, architekt Rybarčák, akad. maliar V. Popovič a sochár Juraj Bartusz. Model kostola v mierke 1:10 bol dominantným slovenským exponátom na VI. ročníku medzinárodnej výstavy architektúry Bienale di Venecia v r. 1996. Jadrom ideovej a priestorovej kompozície kostola je archa, Noemov koráb, plávajúci po mori, obrastá ju historický sakrálny objekt a pretína ju veža so zvonmi. Člen mikroregiónu Sľubica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť