Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Stožok

Základné údaje
Početné osady. Obec leží v Slatinskej kotline. Chotár tvoria andezitové sopúchy. Teleso sekundárnych silicitov s ťažbou v niekoľkých lomoch. Vyskytuje sa aj alumnit a chabazit. Sú tu 2 minerálne pramene. CHKO Pstruša je na ploche 2 ha vyhlásené v r. 1979 na nive Slatiny, s výskytom chránenej korunky strakatej. NPR Rohy (656,9 m n. m. je eróziou narušený parazitický kráter Poľany. Zmiešaný les s dubom, hrabom a borovicou. V r. 1978 tu boli vypustené muflony do voľnej prírody.

Písomná zmienka o obci je z r. 1773 Stozok. Obec vznikla z lazov v r. 1790 na území Vígľašského panstva. Obyv. sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Je tu poľovnícky revír s možnosťou lovu jelenej, diviačej, líščej a zajačej zveri.

Rím. kat. kostol bol postavený v r 1773 a je zasvätený Svätej Rodine. Samostatná zvonica bola postavená v r. 1863. V MKS je zriadená ZŠ. Miestna ľudová knižnica je presťahovaná do budovy OcÚ. Obyvateľstvo sa v súčasnosti snaží orientovať na ľudové tradície a remeslá. Obec má železničnú a autobusovú zastávku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť