Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ľubochňa

Základné údaje
Obec leží v západnej časti Liptova na jeho hranici s Oravou pri ústí riečky Ľubochnianky do Váhu. Pravdepodobne už v polovici 16. stor. bola založená v Ľubochnianskej doline sklárska huta. Prvýkrát sa spomína v zmluve z r. 1629. V 17. stor. tu existovali dve píly hradného panstva Likava spolu so spomínanou sklárskou hutou. V tom čase tu stáli hostinec a domy rybárov a hájnikov. Pomenovanie Ľubochňa sa prvýkrát objavuje v r. 1808. Väčšina obyvateľov sa živila prácou v panských lesoch a v drevárskej výrobe. Na začiatku 19. stor. bol v Ľubochni postavený aj hámor s vyhňou na spracovanie železnej rudy. V 19. stor. bola druhou priemyselne najvyspelejšou časťou likavsko-hrádockého panstva. Kúpele v Ľubochni boli založené na konci 19. stor. Po r. 1897 sa letovisko zmenilo na klimatické kúpele. Počas svetovej vojny tu návštevnosť prudko klesala a po jej skončení sa len pomaly zvyšovala. Tunajšie kúpele sa dobre osvedčili na liečenie dýchacích katarov, anomálií a rozličných iných vnútorných chorôb. Ľubochnianska lesná elektrická železnica bola postavená v r. 1903 - 1904 a riešila problém so zvážaním vyťaženého dreva z doliny. Prevádzka na trati sa skončila v r. 1966. V r. 1882 bola obec administratívne zlúčená s Hubovou. Ľubochňa sa osamostatnila 1. januára 1951. Obyvatelia sa zapojili do SNP. V obci Ľubochňa bola prvou sakrálnou stavbou prícestná kaplnka Najsvätejšej Trojice, ktorá bola postavená v prvej polovici 19. stor., pravdepodobne okolo r. 1819. V r. 1936 - 1938 bola postavená kaplnka svätého Cyrila a Metoda podľa projektu Ing. Arch. J. Hýravého. V r. 1996 bola dokončená moderná kaplnka na začiatku obce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť