Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolný Harmanec

Základné údaje
Leží na styku Kremnických vrchov a Veľkej Fatry v doline Bystrického potoka. Prevažne vrchovinový povrch chotára tvoria dolomity a pieskovce. Je tu min. prameň, teplý 7,5 °C. Úzka Harmanecká dolina oddeľuje v chotári severnú veľkofatranskú časť od južnej, zasahujúcej do Kremnických vrchov. V doline Tufná sú dve malé, dávnejšie známe kvapľové jaskyne Horná a Dolná Tufná. V úbočí Kotelnice v nadmorskej výške 826 m leží prístupná Harmanecká jaskyňa Izbica. Objavená bola r. 1932. Severnú veľkofatranskú časť chotára odvodňuje potok Bystrica, jej pravobrežný prítok Harmanecký potok zásobuje vodou elektráreň Boboty v Harmaneckej doline. V Harmaneckej doline je od r. 1949 prírodná rezervácia o rozlohe 20,5 ha. Chránené je v nej najväčšie nálezište tisov v Európe. Zo vzácnejších živočíšnych druhov má tu početnejšie zastúpenie rys a medveď. Názvy obce: r. 1540 Hermans, r. 1563 Hörmants, r. 1808 Harmanec, r. 1838 Unter Hermanctz, r. 1920 Dolný Harmanec a maď. Hermánd. Obec doložená r. 1540, vznikla ako banská osada na banskobystrickom mestskom teritóriu asi v 14. stor. Novú hutu (8 pecí) tu postavila Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť, ktorá tu spracúvala kamienok a surovú meď do r. 1546, v r. 1546 - 1564 pracovala ako erárny podnik, potom ju prevzali zase súkromní podnikatelia z Banskej Bystrice, ktorí tu spracúvali do 18. stor. rudu z vlastných baní. Obyvatelia boli pôvodne drevorubačmi, uhliarmi a hutníkmi, od r. 1830 robotníkmi banskobystrických miestnych lesov a papierne postavenej r. 1826 v južnej časti chotára, pri ktorej vznikla osada Harmanecká Papiereň, ktorá sa v roku 1957 odčlenila ako samostatná obec.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť