Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slovenská Ľupča

Základné údaje
Leží v Banskobystrickej kotline a Zvolenskej vrchovine. Stredom chotára preteká Hron s pravobrežnými prítokmi Moštenicou a Ľupčicou a s ľavobrežnou Driekyňou. Do chotára siaha štátna prírodná rezervácia Príboj a Ponická Huta. Patrí medzi najväčšie obce v okrese. Názvy obce: r. 1250 Lypcsa, r. 1263 Lipcse, Lipche, r. 1516 Lypcz Sclavonicalis, r. 1663 Lipcza Slowenska, r. 1786 Tóth-Liposche r. 1808 Lupča, r. 1920 Slovenská Ľupča, Zvolenská Ľupča a maď. Zólyomlipcse, Lipsche. Zámok a mestečko z 13. stor. na starej pohronskej ceste, neskôr sídlo Ľupčianskeho hradného panstva, ktorému patrila veľká časť obcí v okolí. Od r. 1340 privilegované mestečko, len s obmedzenými povinnosťami voči panstvu ako údržba hradného zverinca, výčap panského vína a i. Panstvo bolo do r. 1424 a v r. 1546 - 72 korunným majetkom a v r. 1424 - 90 ako i v r. 1531 - 46 majetkom kráľovien. V r. 1672 - 1848 bolo komorským mestečkom, ináč vo vlastníctve, alebo zálohovej držbe šľachticov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., v 15. a 16. stor. chovom oviec. Po rozpade panstva bol na hrade r. 1873 zriadený sirotinec. V r. 1828 tu žilo 1 301 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. a remeslami (obuvníctvom, stolárstvom, debnárstvom, nožiarstvom a i.). Popri panskom pivovare a tehelni bola v obci od r. 1711 do r. 1918 papiereň. Po r. 1918 tu bola továreň na nábytok, bryndziareň, píla, továreň na nože, tehelňa, výrobňa farieb a podnik pre modrotlač. Od r. 1956 je tu továreň na výrobu antibiotík Biotika. Medzi najstaršie pamiatky patria got. rím. kat. kostol zo 14. stor., prestavaný r. 1615, zrúcaniny kláštora, ktorý zanikol okolo r. 1600, bývalá radnica z 2. polovice 17. stor., ev. kostol z r. 1874 neogotický s obrazom od J. B. Klemensa. V obci sa narodili: Dr. Samuel Reuss (1783 - 1852) folklorista, Dr. Samuel Czambel (1856 - 1909) filológ, Daniel Lichard (1812 - 1882) národný buditeľ a spisovateľ a Konštantín Bauer (1893 - 1928) maliar.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť