Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľký Lapáš

Základné údaje
Leží v Z časti Žitavskej sprašovej pahorkatiny, 9 km V od Nitry. Prvá zmienka o obci pod názvom Lapas je z r. 1113, ako časť majetku zoborského kláštora. V r. 1156 ostrihomský arcibiskup prepustil desiatky z tejto obce Ostrihomskej kapitule. V 13. stor. získal majetky v obci Peter z janíkovskej vetvy Ludanických. V 70. rokoch 16. stor. obec zničili Turci. V r. 1664 bolo v obci 39 domácností a v prevádzke jednokolesový mlyn. V 18. stor. boli časté vzbury proti zemepánom. V 19. stor. pozemkové podiely vlastnili viaceré šľachtické rodiny Gici, Tahy, Dezseö a iní. Na choleru umrelo v r. 1831 11 ľudí. JRD vzniklo v r. 1957. V r. 1960 - 1990 obec tvorila s Malým Lapášom veľkú obec Lapáš. Obec má stále poľnohospodársky charakter, len časť obyvateľov pracuje v okolitých mestách. Rím. kat. gotický kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie bol zbarokizovaný v r. 1715, v r. 1750 bol opravený. Úspešne vystupuje dychová hudba Lapášanka a futbalový oddiel.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť