Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolná Súča

Základné údaje
Obec s významnou národopisnou tradíciou sa nachádza uprostred Bielych Karpát, v doline potoka Súča, 13 km na sever od Trenčína, s ktorým má autobusové spojenie. Archeologické nálezy lužického sídliska sú z mladšej doby bronzovej. Prvá zmienka o obci Terra Sucza, (Suchan) je v listine z roku 1208, kedy boli vyznačené hranice majetkov nitrianskeho biskupa. Nad obcou na majestátnom skalnom vrchu Krasín stál v minulosti hrad. Prvá zmienka o ňom je v listine z r. 1244. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., obchodom s drevom, v 18. stor. tkaním. Známe sú súčanské papuče z ovčej vlny. Hudobnou tradíciou patrí obec k najvýznamnejším z celoslovenského hľadiska. V r. 1851 bol založený v obci prvý dychový súbor Národná banda. Žiacky dychový súbor viedol dlhoročný vedúci Rudolf Hečko. V obci sa každoročne konajú festivaly dychových hudieb z celého Slovenska. Tradícia ochotníckeho divadelníctva pretrváva dodnes. V obci je kino, činný futbalový oddiel. Rím. kat. klasicisticko-barokový kostol sv. Alžbety. V obci pôsobil František Xaver Hábel (1760-1846), náboženský spisovateľ. Vrchol Krasína ako charakteristické krinoidné vápencové bradlo predhoria Bielych Karpát je chráneným prírodným výtvorom pre výskyt zriedkavo sa vyskytujúcej flóry a fosílnej fauny. V rozvojom pláne obce je rekonštrukcia vodovodu, stavba kanalizácie a ČOV. Dolná Súča má dlhoročnú družbu s partnerským mestečkom Eschenz vo Švajčiarsku, kam pravidelne chodieva koncertovať miestna dychovka.
M. č.: Dolná Súča, Polníky, Repákovci.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť