Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nevidzany

Základné údaje
Ležia v severozáp. časti Pohronskej pahorkatiny v doline potoka Širočina. O staršom osídlení hovoria archeologické nálezy: neolitné sídlisko (kultúra volútová, bukovohorská, želiezovská), eneolitné sídlisko s kanelovanou keramikou a halštatské sídlisko. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1113 (zoborská listina, v ktorej sa medzi majetkami kláštora uvádza Nevvic) a 1229. V r. 1403 patrila zemanom z Ďura, v r. 1535 rod. Bučianskych a hradu Levice, v 17. stor. časti obce rod. Tapjayovcov a Petényiovcov. V r. 1616 obec vypálili Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Kostol Obrátenia sv. Pavla apošt. bol prestavaný v r. 1942.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť