Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bara

Základné údaje
Leží na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov v nadm. výške okolo 140 až 180 m. Obec sa nachádza v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Obec vznikla r. 1960 zlúčením dedín Veľká Bara a Malá Bara. V tamojšom chotári sa nachádzajú stopy sídliska z 9. až 10. stor. Najstaršie priame písomné správy o dedine sú od r. 1296. Románske časti kostola v Malej Bare pochádzajú zo začiatku 13. stor. Veľkobarské sídlisko malo v r. 1600 len 9 poddanských domov a kúriu miestnych zemanov. V r. 1715 až 1720 tam postupne bolo 12 a 15 poddanských domov. V r. 1828 bolo 37 domov a 289 obyv., v r. 1900 bolo 350 obyv. Malobarské sídlisko malo v r. 1600 sedem poddanských domov, kúriu zemanov, kostol a faru. V r. 1715 žili v Malej Bare len 2 poddanské domácnosti, v r. 1720 už 6 domácností, v r. 1828 bolo 34 domov a 281 obyv., v r. 1900 mala 350 obyv. Zlúčená obec Bara mala v r. 1970 644 obyv. Obyvatelia sa zaoberajú poľnohosp. a vinohradníctvom. V Malej Bare pochádza ev. ref. kostol z polovice 13. stor. v neskorších stavebných úpravách. Kúria zo 17. stor. bola stavebne upravená. Vo Veľkej Bare kostol ev. ref. pochádza z r. 1801, v r. 1890 bol prestavaný.
M. č.: Malá Bara, Veľká Bara.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť