Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sebedín-bečov

Sebedín - beèov
Leží v južnej časti Zvolenskej vrchoviny v doline potoka Zolná, pri ceste z Ban. Bystrice do Zvolena. V minulosti to boli dve rovnomenné samostatné obce. Názvy obce Sebedín: r. 1406 Zebenyn, r. 1786 Sebedín a maď. Szebedény. Názvy obce Bečov: r. 1582 Beczov, r. 1808 Bečow r. 1920 Bačov, r. 1927 Bečov a maď. Becsó. Obec Sebedín bola založená v 14. stor., patrila najprv k Vígľašskému panstvu, od 16. stor. do r. 1848 rôznym zemanom (Prokop, Zolnay a i.). V r. 1668 bola poddaná Turkom a platila im dane. V 18. a 19. stor. sa obyvatelia zaoberali obchodom s obilím, ktoré nakupovali v Lučenci a predávali na trhoch v Ban. Bystrici. Obec Bečov vznikla v prvej polovici 14. stor., bola zemianskou portálnou obcou. Patrila najprv k panstvu Mičiná, potom k Hronseku. Podľa súpisov z r. 1582 a 1657 bol aj Bečov poplatný Turkom, ktorí ho r. 1591 vyplienili. V 18. a 19. stor. sa obyvatelia zaoberali poľnohosp. a obchodom s obilím. Obe obce sa v r. 1964 spojili v novú obec s názvom Sebedín - Bečov. V obci sa nachádzajú 2 zvonice. Baroková, z 2. polovice 18. stor. murovaná, opravovaná r. 1889, v časti Bečov a drevená v časti Sebedín.
M. č.: bečov, sebedín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť