Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Turnianska Nová Ves

Základné údaje
Chotár obce leží v záp. časti Košickej kotliny na nive Bodvy. V podloží má mladotreťohorné íly, piesky a štrky. V kotline je rovina až pahorkatina s rôznou mierou oglejených lužných a nivných pôd a rendzinami až hnedozemami. Sídlisko neolitickej bukovohorskej kultúry, sídliská z doby halštatskej, neskorolaténskej a rímskej a slovanské sídlisko z 9. - 11. stor. Obec sa asi vyvinula na základoch staršej vyhynutej obce so slovan. osídlením. Doložená je v listine z r. 1340. Patrila hradnému panstvu Turňa. R. 1406 mala 2 mlyny, r. 1567 mala 12 polovičných usadlostí a 6 štvrtinových, okrem toho aj 12 želiarov a 12 pustých domov. V 17. - 18. stor. sa v dôsledku búrlivých udalostí značne vyľudnila, r. 1715 mala 4 domácnosti. R. 1720, kedy tu prišlo nové obyv. prevažne nemeckého pôvodu, mala 7 domácností., r. 1828 69 domov a 560 obyv., ktorí sa živili prevažne poľnohosp. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. V r. 1964 - 1991 bola spolu s obcami Hosťovce a Chorváty zlúčená do obce Nová Bodva. Kostol rím. kat. got. z r. 1328, neskôr prestavaný na barok.-klas. Kostol klas. ref. z r. 1792. MŠ. ZŠ. Autobusová zast.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť