Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kvačany

Základné údaje
Obec leží pod V okrajom Chočských vrchov v S časti Liptova. Územie obce daroval v r. 1256 kráľ Belo IV. Andrejovi, richtárovi Banskej Bystrice ako opustené. Obec sa pod názvom "Kovachan" spomína až v roku 1319 v rámci potvrdenia donácie komesovi Heinczmannovi kráľom Karolom Róbertom. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Kvačanoch pochádza zo začiatku 14. stor. V rámci opráv vykonaných v interiéri kostola v r. 1951 reštaurátori odhalili gotické nástenné maľby z obdobia okolo polovice 15. stor. Na začiatku 15. stor. vznikla v blízkosti obce dedina Dlhá Lúka na podnet zemanov Jóbovcov z Prosieka. Názov dosvedčuje, že dedina bola vybudovaná na lúke. Najstaršia písomná zmienka o už existujúcej obci je z r. 1456. Dlhá Lúka je súčasťou Kvačian od r. 1960. Farská škola v Kvačanoch existovala už v 16. stor. Obyv. sa zaoberalo chovom oviec, poľnohosp. a prácou v lesoch. Obyv. sa zapojili do SNP. V novembri 1944 bola obec za pomoc partizánom zapálená.
M. č.: dlhá lúka, kvačany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť