Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrašovík

Základné údaje
Obec leží v doline Torysy v Košickej kotline. Chotár tvoria usadeniny ml. treťohôr, zväčša odlesnený. Hnedozemné a nivné pôdy. Bažantnica. Nálezy zo st. a ml. doby bronzovej, slovanského osídlenia. Prvá pís. zmienka z r. 1270 (Raasfelde). Názov odvodený od slovan. os. mena Raš. V 14. stor. v držbe pánov z Rozhanoviec a opátstva Krásna nad Hornádom. R. 1605 darom Štefana Bocskaya v držbe mesta Košice. Od 18. stor. prevaha slovenského obyv. R. 1828 mal 32 domov. Za 1. ČSR sa obyv. živilo poľnohosp., košikárstvom a tkáčstvom. Rím. kat. kostol sv. Marty z r. 1998. Fil. rím. kat. far. úrad Košická Nová Ves, fil. gr. kat. far. úrad Sady nad Torysou, fil. ev. a. v. cirk. zb. Košice. Obecná knižnica. Agroletisko. Autobusová zastávka. Člen Toryského mikroregiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť